Bonde Per Tistel i Vik har investert i solcelleanlegg

Webinar om tilrettelegging for meir lokal energiproduksjon

Med ein energimarknad i endring og aukande behov for straum til oppvarming, kjøling og drift av landbruksmaskiner, reiskap og foredlingsverksemd, er det viktig å bli klar over handlingsrommet for optimalisering.

Kva er den beste løysinga, korleis kan ein koma igang, og kva kan du få stønad til?

Vurderer du fornybar engergi-anlegg på garden din? Kva for teknologi kan vere rett til ditt gardsbruk? NB! Kurset går over to kurskveldar dvs. 7. og 9. desember frå kl 19:00-21:30.

Digital deltaking via Teams. (Krev ingen nedlasting, du får tilsent lenkje for å delta i forkant av kurskveldane)

Kurset er støtta med midlar frå Statsforvaltaren.

Deltakaravg. kr 300,-

Spm: Ragnhild Bjelland-Hanley
Mob. 930-96-076

Klikk her for programmet og påmelding.

Tips ein ven  Skriv ut