Hunden Liz i band

Vik kommune minner om bandtvang

Hundar skal haldast i band der husdyr beiter frå  1. april til 1. november.

Hundar skal haldast i band heile året på fylgjande stader:
- i og i tilknyting til bustadområde og handleområde.
- på tilrettelagde og/eller merka område for idrett og friluftsliv, skulevegar, merka skiløyper, badeplassar, kyrkjegardar, skuleplassar, leikeplassar og merka turstiar/-vegar.

 

 

Tips ein ven  Skriv ut