Hunden Liz i band

Vik kommune minner om bandtvang

Hundar skal haldast i band der husdyr beiter frå  1. april til 1. november.

Hundar skal haldast i band heile året på fylgjande stader:
- i og i tilknyting til bustadområde og handleområde.
- på tilrettelagde og/eller merka område for idrett og friluftsliv, skulevegar, merka skiløyper, badeplassar, kyrkjegardar, skuleplassar, leikeplassar og merka turstiar/-vegar.

Norsk Sau og Geit har ein haldningskampanje i år som dei kallar God dyrevelferd for alle:
På lag med naturen, her er lenkje til den:  Sjå link til nyhetssak på nett 

 

Tips ein ven  Skriv ut