Du er her: Heim Velkomen til Vik
Hus

Vik kommune ønskjer å leiga bustad

Vik Kommune ønskjer å leige bustader til busetjing av flyktningar i Vik sentrum (eller innan 2 km radius til Vik sentrum).  Både leilegheiter og hus er av interesse.
Hjerter

Kan du tenkja deg å vera reserve-besteforelder?

Det siste året har det kome mange barn til Vik, barn som har besteforeldra sine att i heimlandet. Nokre av desse barna kunne hatt godt av å ha nokon som kan fungera som besteforeldre, såkalla reserve-besteforeldre. 
Overrekking av diplom

Vik kommune heidra for arbeidet med integrasjon av flyktningar

Sogn og Fjordane røde kors, ved Thor Erlend Mehammer, møtte opp på kommunestyremøtet 3.6.16 for å dela ut diplom til ordførar Roy Egil Stadheim og prosjektleiar Loek Laumans.
Loek Laumans

Loek Laumans ønskjer velkomen til Vik

Sommaravisa har møtt Loek Laumans. Loek Laumans er nytilsett prosjektleiar for kommunen si satsing på tilflytting; prosjektet "Velkomen til Vik".
Vik

Flytte til Vik

„Velkomen til Vik” er namnet til tilflyttingsprosjektet som no vert starta opp i samsvar med mål i ny kommuneplan 2013-24: „Hovudmål for plan- og utviklingsarbeidet i Vik kommune er å snu folketalsnedgangen. For planperioden gjeld fylgja...