Du er her: Heim TilsetteTilsette
Navn Tittel Mobil Telefon

Arkiv og ekspedisjon

Vik lokalhistoriske arkiv 913 72 908
Wenche Hauglum Konsulent 414 68 503
Camilla Norum Røyrvik Fagleiar arkiv 971 46 745

Barnevern

Gry Alme Barnevernkonsulent 410 11 186
Lene Borlaug Leiar barnevern 970 95 706
Ragnhild Helleland Barnevernkonsulent 414 59 646
Ranveig Turvoll Rådgjevar 900 48 351

Feios oppvekstsenter

Feios barnehage Avdeling 994 82 191
Feios skule Lærarrom 458 79 165
Kari Sletten Samland Rektor 908 86 559

Flatbygdi skule

Sentralbord 913 59 369
Jarle Christensen Rektor 951 29 289
Robert Hovland Undervisningsinspektør 979 86 530
Anne Mårdalen Undervisningsinspektør 913 99 434

Helse

Helge Johan Bjordal Kommunelege 915 45 648 57 69 87 00
Inger Lise Fjærestad Helsesøster 414 68 507 57 69 87 11
Margaret Hauderowicz Lege 57 69 87 00
Kamilla Neset Jordmor 975 08 011
Gerd Torget Alme Nesse Avdelingsleiar 902 02 411 57 69 87 00
Gunvor Refsdal Helsesøster 917 41 133 57 69 87 00

Hovudtilitsvald

Hilde-Gunn Hellen Delta 480 26 298
Anne-Cecilie Riiber Klarholm Fagforbundet 901 67 457
Berit Kolltveit Sjukepleiarforbundet - NSF 99482084
Heidi Irene Rennestraum Utdanningsforbundet 938 08 732

IKT

Jan Henning Aase Rådgjevar 476 13 035
Jostein Mikkelsen Ese Fagleiar IKT 936 30 040

Kulturskule

Dora David Rektor 975 23 903
Brit Eli Vassli Musikklærar 954 17 069

NAV Vik

Anne Line Bjørnestad Konsulent 909 22 256
Gry Blomseth Rådgjevar 400 17 821
Olaug Brekke Rådgjevar 412 25345
Elin Bungum Rådgjevar 412 47 617
Erna Ovrid Ruskonsulent 974 17 385
Torill Nesheim Tokvam Leiar NAV 907 01 724
Dagny Berglie Vangsnes Rådgjevar 902 84 481

Oppvekst

Britt-Marit Stadheim Rådgjevar 476 15 488

Personal

Gudveig Tryti Fagleiar personal 482 55 174
Hildur Turvoll Sekretær 474 84 152

Plan og forvaltning

Åse Berit Balvoll Konsulent 414 64 681
Veronika Seim Bech Landbrukssjef 909 10 709
Turid Kristine Brekke Plansjef 922 28 593
Arvid Brudevoll Landmålar 918 06 848
Espen Skjerven Holen Byggesakssjef 906 58 600
Christian Dybro Karkalatos Skogrådgjevar 400 73 898
Mats Sæterlid Byggjesakshandsamar / ingeniør 976 05 006
Karen Weichert Rådgjevar 414 42 726

Pleie og omsorg

Marit Johanne Andersen Rådgjevar helse og velferd 906 86 227
Gunhild Brekke Avdelingssjukepleiar avd 2 VBS 916 81 536
Laila Nesse Bøthun Avdelingsleiar funksjonshemma 917 51 217
Heimetenester avdeling 1 v/ Bente Renate Hauglum Tenesteleiar 57 69 87 40
Tove Elly Helgås Kjøkkenleiar 901 53 857
Heimetenester avdeling 2 v/Katrine Evensen Hove Tenesteleiar 57 69 87 40
Kinga Szczesna Husabø Konsulent 415 90 620
Lilly Torget Nesse Avdelingssjukepleiar avd 1 VBS 915 62 368
Torunn Ruud Fagleiar demensomsorg 94 7956 43
Terje Solberg Psykiatrisk sjukepleiar, fengselshelsetenesta 57 69 65 73
Hilde Tenold Rådgjevar 934 54 223
Hildegard Valland Kommunalsjef helse og velferd 472 64 660
Avdeling 1 Vik bygde- og sjukeheim Vakttelefon 915 62 368
Avdeling 2 Vik bygde- og sjukeheim Vakttelefon 975 83 095

Politisk

Roy Egil Stadheim Ordførar 488 91 476
Marta Sofie Vange Varaordførar 957 21 392

Psykisk helseteneste

Hanne Malmedal Eriksen Vernepleiar 915 54 818
Eli Renate Opheimshaug Moheim Leiar psykisk helseavdeling 909 90 116
Siren Rørgård Skjerven Sosionom 404 16 114

Rehabilitering

Reidunn Bolstad Fysioterapeut 905 33 581 57 69 87 15
Frøydis Haga Ergoterapeut 481 10 399
Rannveig Kvåle Leiar, fysioterapeut 456 13 678 57 69 87 15
Vårin L. S. Larsen Fysioterapeut 904 10 580
Per Bjarte Noss Driftsoperatør 905 53 715
Trine Østvik Fysioterapeut 473 91 913 57 69 87 15

Rådmannen sin stab

Geir Svendsen Kommunalsjef stabsfunksjonar 918 49 773
Øistein Søvik Rådmann 948 61 333

Sogn regionråd

Dariusz Napoleon Hauderowicz GIS-koordinator 411 04 713

Tekniske tenester

Geir Ove Bøthun Tenesteleiar veg, vatn og avløp 950 98 610
Knut Iversen Tenesteleiar kommunale bygg 915 62 664
May Britt Lunde Tenesteleiar reinhald 481 40 372
Ole Petter Ramberg Kommunalsjef tekniske tenester 993 12 372
Ivar Eilev Refsdal Prosjektleiar 482 93 818
Edvin Rolf Tistel Driftsoperatør 917 23 853
Bjarte Tjønn Driftsleiar 941 63 591

Vaksenopplæringa - VO

Rita Årevik Vikdal Lærar 913 87 608

Valsvik barnehage

Thale Charlotte Halset Rektor 905 39 833
Valsvik barnehage 459 73 068

Vangsnes barnehage

Personal/SFO Avdeling 479 77 895
Vangsnes barnehage Avdeling 479 77 925

Vik barnehage

Bødalen Avdeling 458 77 220
Moria Avdeling 951 44 929
Soria Avdeling 951 28 327
Trapp Avdeling 950 44 847
Tresko Avdeling 950 72 485
Tripp Avdeling 951 32 442
Hilde-Anett A. Tenold Styrar 481 94 696

Vik folkebibliotek

Mona Svendsen Biblioteksjef 924 52 063

Vik kyrkjekontor

Marit Johanne Andersen 906 86 227

Økonomi

Birte Tuxen Bø Fagleiar 936 45 138
Hilde Gunn Hellen Konsulent 480 26 298
Nils Geir Myrkaskog Rådgjevar 481 17 471
Julie Kristin Ness Rådgjevar 977 94 540