sau_460x345

Søknad om produksjonstilskot - 20. jan og ny ordning frå mai 2017

Søknad om tilskot med frist 20. januar går som vanleg, men det er viktig å søkje innan fristen.

Omlegging av ordninga fører til at det også må søkjast innan 15. mai og 15. oktober. Då vert det ikkje lenger mogeleg å søkja etter fristen eller levere på papir. Kommunen vil heller ikkje ha moglegheit til å rette feil  som de eventuelt oppdagar etter innlevering. 

Tips ein ven  Skriv ut