sau_460x345

Søk om RMP og PT

No kan du sende inn søknad om produksjonstilskot og regionalt miljøprogram.

Lenkje for å søkje om produksjonstilskot:
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/

Lenkje for å søkje om regionalt miljøprogram (rmp):https://www.statsforvalteren.no/vestland/landbruk-og-mat/tilskot-innan-jordbruk-og-skogbruk/regionalt-miljoprogram/

Dersom du treng hjelp for å søkje må du ta med deg Id-brikke, og du må avtale tid før du kjem.

Siste frist for å søkje på ordningane:15.10.21

Tips ein ven  Skriv ut