kv

Koronaviruset - status i Vik kommune

Les oppdatert informasjon om vaksinering, også 3. dose til dei risikogruppene som skal ha dette.
Varsling_24_logo

Innbyggjarvarsling

Vik kommune har teke i bruk varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggjarane med SMS til mobiltelefon og talemelding til fasttelefon ved viktige hendingar. Les korleis du sikrar at du mottek viktige meldingar som gjeld deg.
Vik

Kommunalt næringsfond (Covid-19) - forlenga søknadsfrist til 19.10.20

Fristen for å søkja støtte er forlenga til 19. oktober 2020.
Vikøyri om kvelden

Ekstra løyving til kommunalt næringsfond i Vik kommune

Som del av krisepakke - fase 3 for 2020 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) tildelt midlar via fylkeskommunane på i alt 600 millionar kroner.
Helsetunet

Informasjon om drifta ved legekontor, jordmorteneste og helsestasjon

Vik legekontor ber alle som treng reseptfornying om å gjera dette før 10. juli grunna ferieavvikling. 
VBS

Nye reglar for besøk til institusjonar under Covid-19 epidemien

Ny reglar for besøk ved Vik bygde- og sjukeheim og opning av dagsenter for demente.