Du er her: Heim Sjølvhjelp Postliste

Postliste for Vik kommune

Postlista viser post til og frå kommunen ein vald dag.

I kalenderen under kan du velje kva for dag du vil sjå postlista til. Du kan nytte pilene øvst på kalendaren for å navigere i månader.

Offentlege utgåande dokument er tilgjengelege i fulltekst, og  kan lastast ned. Offentlege inngåande dokument er ikkje tilgjengelege i fulltekst, men ein kan be om innsyn i desse ved å bruke dette skjema

Dokument som er underlagt teieplikt, interne notat og saksdokument finn du ikkje på postlista.  Politiske saksdokument er synlege under møteplan under rett dato for møtehandsaming.  

Dersom du er interessert i tilgang til eit dokument, og ikkje finn det publisert i postlista, kan du framleis senda oss ein førespurnad om innsyn på dette skjemaet. Me vil i slike tilfelle vurdera innsynskravet i høve reglane om meirinnsyn i offentleglova §§ 11 og 12.  

Dokumenta vert lagt ut med ei forsinking på 2,5 dag (4,5 dagar med helg).

Klikk her for å få fram postlista i eige vindauga!


Klikk her for tinging av innsyn i dokument

Tips ein ven  Skriv ut