kommunestyremedlemar i Vik kommune valper 2015-2019

Politiske møter torsdag 02.03.17

Det vert politiske møter torsdag 02.03.17 slik:

-Helse- og velferdsutvalet      kl 08.00
-Oppvekst- og kulturutvalet   kl 10.00
-Vik formannskap                    kl 12.00

Alle møta vert på Blix hotell

Sakliste Helse-og velferdsutvalet
Innsyn i sakene til Helse- og velferdsutvalet

Sakliste Oppvekst-og kulturutvalet
Innsyn i sakene til Oppvekst og kulturutvalet

Sakliste Formannskapet
Innsyn i sakene til Formannskapet

Tips ein ven  Skriv ut