Du er her: Heim Sjølvhjelp Planar
DagsturHyttaVik

Økonomiplan 2020 - 2023 og budsjett for 2020

Komplett økonomiplan for perioden 2020-2023 med budsjett for 2020 er no klart. Dokumentet innheld også vedtaket frå kommunestyret 19.12.19.
Padling i Sognefjorden

Folkehelseoversikt Vik kommune 2019

Folkehelselova set krav om at alle kommunar skal ha ei oppdatert folkehelseoversikt. I 2019 har vi jobba med Folkehelseoversikt for Vik kommune og i kommunestyret den 19.12.2019 vart arbeidet presentert for dei folkevalde. 
Vald

Handlingsplan mot vald i nære relasjonar 2017 - 2021

Handsama i formannskapet 01.03.2018, sak 009/18. Vedteken i kommunestyret 05.04.2018, sak 018/18.
Detaljregulering Blix hotell m.m

Kunngjering av planvedtak for detaljregulering Blix hotell m.m

Detaljregulering Blix hotell m.m. vart samsrøystes vedteken av Vik kommunestyre i møte 24.09.2019, sak 062/19. Vedtaket vart gjort i medhald av §12-12 i Plan- og bygningslova, og er bindande for alle arbeid og tiltak i planområdet frå dato ...
hjortekolle og kalv

Godkjend bestandsplan for Vik hjorteviltområde 2019-2021

Kommunestyret har godkjent ny bestandsplan for hjorteviltforvaltninga i Vik kommune.  Målet er å halda bestanden stabil men med høgare uttak i skadeutsette områder. Valda som har slutta seg til planen har 86 % av alt teljande hjorteareal...