Vassprøvetaking

Overvaking av vassdrag i Vik kommune 2020

Overvakingsprogrammet er eit tiltak knytt til Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane 2016-2021 og blir gjennomført i alle kommunar i fylket.

I Vik kommune er det i 2020 tre vassdrag der det blir teke vassprøver 4 gongar gjennom året. Prøvetaking blir utført av kommunen i april, juni, august og oktober. Desse vassdrag er med:

  • Kvamelsvi (Nese)
  • Botnelvi (Indrefjorden)
  • Storlevi (Fresvik)

Lurer du på noko vdr. overvakingsprogrammet, ta kontakt med Karen Weichert:
E-post: karen.weichert@vik.kommune.no
Telefon: 414 42 726

Lenke til Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane 2016-2021, klikk her!

 

Tips ein ven  Skriv ut