Kartutsnitt

Omlegging av hovud-vassleidning på Vangsnes

Hovudvassleidninga ved Storesva vil fredag 12. januar verta stengt grunna vedlikehald. Berørte abonnentar er varsla via sms/talemelding.

I samband med arbeid på hovud-vassleidninga ved ungdomshuset på Vangsnes, vil abonnentar i det skraverte området på kartet, få vassforsyninga si stengt fredag 12.01.18. Stenginga vil vara om lag frå kl. 09.00 til om lag kl 12.00. Abonnentar som vert råka av stenginga, skal ha fått varsel om dette via SMS eller talemelding.

Tips ein ven  Skriv ut