Velkommen til Vik kulturskule

Jambo
Jambo
Regelark - kulturskule
Kulturskule
Kulturskulen 2

Vik kulturskule vart etablert i 1980. Kulturskulen har 4 tilsette i tilllegg til kulturskulerektor.

I skuleåret 2021/2022 kan me tilby fylgjande fag:

 • dans
 • visuell kunst
 • gitar
 • piano
 • samspel
 • musikkterapi

Ein tek sikte på å drive mest mogleg desentralisert undervisning, men mange av tilboda vert lagd til Notestova i Vik. Kulturskulen fylgjer same undervisningsår som grunnskulen. Kulturskulen arrangerar jevnleg elevkonsertar og utstillingar.

Individuell undervisning - musikk:

Opplæring i grunnleggjande note-/ og rytmelesing og grunnleggjande speleferdigheiter. Eleven skal kunne spele kjende melodiar, barnesongar og små musikkstykker etter eit par år med individuell musikkopplæring.

Undervisning i grupper - dans:

Kulturskulen gir opplæring i ulike danseformer. Å kunne uttrykkje seg med rørsle, å oppleve, utøve og skape dans vil kunne gi eit positivt bidrag til elven si fysiske, emosjonelle, sosiale og intelektuelle utvikling.

Undervisning i grupper - visuell kunst:

Visuell kunst omfattar maleri, fotografi, kunsthandverk, teikning, grafikk og skulptur animasjon. Eleven får dyrke si kreative skaparglede. Opplæring i grunnleggjande teknikkar og uttrykksmåtar. 

Musikkterapi - undervisning både i grupper og individuelt:

Faget fokuserar på relasjonar mellom musikk og helse. Musikkterapi er knytt til ulike praksisfelt til dømes i barnehage, skule, kulturskule og eldreomsorg. Musikkterapi er tilpassa musikkopplæring der eleven sjølv er ein aktiv pådrivar saman med hjelp av terapeuten. 

Esempel på elevavgift:

 • Individuell undervisning - frå kr 2050/halvår
 • Gruppeundervisning - kr 1300/halvår
 • Forbruksmateriell - kr 500/halvår
 • Instrumentleige - kr 500/halvår
 • Dirigentteneste - etter avtale

Fullstendig oversikt finn du under "gebyr" på heimesida til Vik kommune.

Kontaktinfo i fotobrosjyren eller ved å følgje denne lenka.

Frist for innmelding - rullerande opptak, så lenge me har plass tek me inn nye elevar midt i skuleåret

Frist for utmelding - 6. juni (ynskjer ikkje undervisning frå komande haustsemester) 1. desember (ynskjer ikkje undervisning frå komande vårsemester)

Innmelding/utmelding finn du her.

 

Ta kontakt med rektor ved spørsmål.

Dora David

Mob. 97523903

dora.david@vik.kommune.no

Kulturskulen er ein skule med mykje kreativitet og moro i kvardagen :) 

 

Tips ein ven  Skriv ut

Sjølvbetening

Tenesteomtalar