Flyfoto av Tenne

Søknad-auka produksjon i landbasert anlegg for settefisk av laks, aure og regnbogeaure -høyring

I samband med at Firda settefisk Arnafjord AS har søkt om utvida produksjon av laks, aure og regnbogeaure vert søknaden med dette lagt ut til offentleg ettersyn.
Vik3[2]

Høyring - Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Formannskapet sitt framlegg til økonomiplan for perioden  2021 – 2024  og budsjett 2021, er lagt ut til offentleg høyring jfr Kommunelova §14-3. Høyringsfristen er 15.12.2020.
ingress planstrategi

Planstrategi for Vik kommune 2020-2023. Høyring og offentleg ettersyn

Formannskapet vedtok 05.11.2020, sak 128/20, at utkast til kommunal planstrategi for Vik kommune 2020-2023 vert lagt ut på offentleg ettersyn og høyring etter plan- og bygningslova § 10-1, 2. ledd. Planstrategien tek stilling til utvikli...
Utsikt frå Fuglafjellet

Høyring namnesak

I samband med oppstart av namnesak 2020/238-Stora Grungavatnet/Store Grungen/Grungafjellet m.fl. har Kartverket sendt saka til lokal høyring i Vik kommune i samsvar med §8 i lov om stadnamn.
Domstolane

Kandidatar til domstolane for perioden 2021-2024 til offentleg ettersyn

Kandidatane til domstaolane for perioden 2021-2024 er klare, og lista vert med dette lagt ut til offentleg ettersyn.