Næringstilskot

Nye retningsliner for næringstilskot

Vik kommunesstyre vedtok nye retningsliner for næringstilskot i sak 12/21 på møtet 11. februar 2021.
Inovasjon Norge

Tilskotsordningar

Kommunalt næringstilskot  Vik kommue gjev rettleiing og tilskot til nye og etablerte bedrifter.
Vik

Strategisk Næringsplan for Vik

Strategisk Næringsplan vart vedteken i kommunestyret 27.02.2014. Ein papirversjon av Strategisk Næringsplan er sendt ut til politikarane, til dei som gav innspel i høyringsrunden samt til verksemder i kommunen.