Legevakt

Generelt

Tenesteomtale

Kommunen har legevakt som skal dekkje behovet for akutt hjelp. Du kontaktar legevakta når det ikkje er mogleg å få kontakt med fastlegen.

Målgruppe

Alle som held til i kommunen

Pris for tenesta

Det er høve å betale med kontantar, kort eller faktura på betalingsautomat

Lenkje med info om pris for tenesta

 

aaa

Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå blant anna

Helse- og omsorgstenestelova § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukarrettslova kapittel 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse
___

Praktiske opplysningar

Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta


Legekontor: tlf: 57 69 87 00
Legevakt:     tlf: 116 117
Akutt hjelp:  tlf:113

besoklegen
​På denne nettsida kan du bestille reseptar og sende korte meldingar til legen eller resepsjon, og du kan bestille legetimar 

Høve til å klaga

Dersom du meiner du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med tenesta, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren

Helse Norge rettar/klageordningar

Merknader

Opningstid:
16.9.-30.april ope alle dagar kl 08.00-15.30
2.5   -15.sept.ope alle dagar kl 08.00-15.00

Kontoret er stengt mellom kl 12.00-12.30

Telefontid:
kl 08.00-12.00
kl 12.30-14.00

___

Andre opplysningar

Dato oppdatert
2020-03-02 08:27

Tenesteomtalar