Du er her: Heim Kontrollutvalet

Kontrollutval

Kontrollutval 2019-2023
Medlem / funksjon Varamedlem Parti
Ronny Holen - Leiar Harald Even Fosse SP
Marta Finden Halset - Nestleiar Tove Lislelid AP
Bjarne Larsen Eivind Rinde AP
Bjørg Hønsi Aafedt  Marianne Bøthun SP
Ragnvald Grov Sørdal Eivind Lidal H

Kontrollutvalet si oppgåve er å kontrollere den kommunale drifta. Gjennomgang av budsjett og rekneskap samt vedtak i politiske møter, dannar grunnlaget for vurderingar som kontrollutvalet gjer.
                                             

Kontrollutvalsmøter 2020

Møtedato Møtebok
12.02.20 Møtebok
29.04.20 Møtebok
10.06.20 Møtebok
16.09.20 Møtebok
18.11.20 Møtebok

Kontrollutvalsmøter 2021

Møtedato Møtebok
17.02.21 Møtebok
28.04.21 Møtebok
16.06.21 Møtebok
22.09.21 Møtebok
24.11.21  

 

Møter for 2021 vert haldne på møterommet  i kommunehuset i Vik, med møtestart kl. 14.00.

Tilgang til sakspapir og møtebøker frå møter tidlegare år kan ein få ved å henvende seg til 
Vik kommune sitt postmottak, evnt ta kontakt med arkivet (på kommunehuset) 
via sentralbordet på tlf 576 98200.