Du er her: Heim Kontrollutvalet

Kontrollutval

Kontrollutval 2019-2023
Medlem / funksjon Varamedlem Parti
Ronny Holen - Leiar Harald Even Fosse SP
Marta Finden Halset - Nestleiar Tove Lislelid AP
Bjarne Larsen Eivind Rinde AP
Bjørg Hønsi Aafedt  Marianne Bøthun SP
Ragnvald Grov Sørdal Eivind Lidal H

Kontrollutvalet si oppgåve er å kontrollere den kommunale drifta. Gjennomgang av budsjett og rekneskap samt vedtak i politiske møter, dannar grunnlaget for vurderingar som kontrollutvalet gjer.

 

Kontrollutvalsmøter 2018
Møtedato Førebels sakliste Innsyn i sakene Møtebok
13.02.18   Innsyn i sakene
Innsyn deler av vedlegg til sak 3/18
Møtebok
24.4.18   Innsyn i sakene Møtebok
19.06.18   Innsyn i sakene Møtebok
02.10.18   Innsyn i sakene
Vedlegg sak 12
Vedlegg sak 13
 
Møtebok
27.11.18   Innsyn i sakene Møtebok

Møteinnkalling og sakspapir del 4.pdf

 

   

Kontrollutvalsmøter 2019
Møtedato Førebels sakliste Innsyn i sakene Møtebok
05.02.19   Innsyn i sakene Møtebok
23.04.19  

Innsyn, del 1
Innsyn, del 2
Innsyn, del 3
Innsyn, del 4

Møtebok
17.06.19   Innsyn i sakene Møtebok
23.09.19   Innkalling Møtebok 
26.11.19   Innkalling Møtebok

 

Kontrollutvalsmøter 2020

Møtedato Møtebok
12.02.20 Møtebok
29.04.20 Møtebok
10.06.20 Møtebok
   

Møter for 2020 vert haldne på møterommet  i kommunehuset i Vik, med møtestart kl 14.00. 
 

Tilgang til sakspapir og møtebøker frå møter tidlegare år kan ein få ved å henvende seg til 
Vik kommune sitt postmottak, evnt ta kontakt med arkivet (på kommunehuset) 
via sentralbordet på tlf 576 98200.