Konsesjon for overdraging av fast eigedom

GEBYR I SAMSVAR MED KONSESJONSLOVA

Gebyr

Ved handsaming av søknad om konsesjon – enkle saker 2 000
Ved handsaming av søknad om konsesjon – vanlege saker 5 000
 

Bruk av gebyr er heimla i Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker (FOR-2011-12-14-1336)

 

 

 

Sjølvbetening

Tenesteomtalar