Du er her: Heim Næringsliv Jegerprøva

Jegerprøva

Alle nye jegrar må ha greidd jegerprøva for å kunne utøve jakt og fangst.Vik jakt og fiskelagheld kurset om lag anna kvart år, avhengig av etterspurnad.

Kommunen organiserer eksamen, og syt for at dei som har greidd prøva vert registrerte i jegerregisteret.

Har du spørsmål knytta til jegerprøva, kontakt Vik Jakt og Fiskelag eller kommunen.

Tips ein ven  Skriv ut

Tenesteomtalar