Slik søkjer du plass

Vik kulturskule har frå og med hausten 2016 nytt påmelding- og kommunikasjonssystem med namnet «Speedadmin». Som 180 kulturskular før oss i Noreg, har og no Vik kulturskule gått inn i samarbeid med det nettbaserte programmet Speedadmin.

Vik kulturskule - personale 2020

Programmet fylgjer alle datatilsynskrav deriblant med henhald til lagring av sensitiv informasjon. Med dette programmet skal det no verta lettare for elev, lærar og føresette å kunne kommunisere om undervisninga i kvardagen. Programmet vert distribuert via nettet og lærarane kan i tillegg sende e-mail og SMS direkte i systemet.

Programmet som er spesialdesigna for kulturskuledrift bidreg blant anna til:
 

  • nettbasert opptak av elevar
  • registrering av timeplan, timeavlysningar, konsertar, lærar- og romfordeling 
  • kommunikasjon om undervisning mellom lærar, elev og foreldre
  • pris og faktureringsregistrering
  • GSI rapportering

 
Nye elevar melder seg inn via dette programmet!

Frist for innmelding er:

Fristane for utmelding er:

Dersom de skulle ha nokre spørsmål om eller vanskar med påmeldinga, ta gjerne kontakt med kulturskulerektor Dora David.

Tips ein ven  Skriv ut