Slamgebyr

I flg repr.skapet i Simas sak 13/17 av 20.10.17 er det bestemt ein auke i slam og renovasjonsgebyret på 4%- for 2018 gebyra.

Slamgebyr (satsar for slamtømming)
Type tømming Vare Gebyr/kr
2017

Gebyr /kr

2018

Separate slamavskiljarar 0-4,5 m3 bustader, tømming kvart 2.år pr stk pr år etter oppsett tømmeplan og varsling 1 047,50

1 090,-

Separate slamavskiljarar 0-4,5 m3 bustader utan toalett tilknytta, samt fritidshus med og utan toalett, tømming kvart 4.år pr stk pr år etter oppsett tømmeplan og varsling 557,50 580,-

Pris pr m3 registr totalvolum tank, felles / separat slamavskiljar
> 4,5 m3, tømmin, tømming kvart 2.år

pr m3 registert totalvolum tank  232,50 242,-

Pris pr m3 registr totalvolum tank, felles / separat slamavskiljar
>  4,5 m3, tømming 1 gang pr år.

pr m3 registrert totalvolum tank 465,- 484,-
Pris pr stk tette oppsamlingstankar 0-4,5m3 tømming etter behov i ordinær rute Pris pr stk 2 095,- 2 179,-
Pris pr m3 registr totalvolum tank tette oppsamlingstankar >  4,5 m3 Pris pr m3 registrert totalvolum tank 465,- 484,-

 

Slamgebyr - ekstratømming utanom oppsett tømmeplan for ulike tankar
Type tømming Vare Gebyr/kr
2017
Gebyr/kr
2018
Separate slamavskiljarar 0-4,5m3 bustader Pris pr stk pr gang for ekstratømming 2 691,25 2 799,-
Separate slamavskiljarar 0-4,5m3 bustader utan toalett tilknytta, samt fritidshus med og utan toalett Pris pr stk pr gang for ekstratømming 2 691,25 2 799,-
Pris pr m3 registrert totalvolum tank for ekstratømming felles/separat slamavskiljar > 4,5 m3 Pris pr m3 registrert totalvolum tank for ekstratømming 597,50 621,-
Pris pr stk pr gang for ekstratømming tette oppsamlingstankar 0-4,5m3 Pris pr stk pr gang for tette oppsamlingstankar 2 691,25

2 799,-

Pris pr m3 registrert totalvolum tank for ekstratømming > 4,5m3 Pris pr m3 registrert totalvolum tank for ekstratømming 597,50 621,-

 

Slamgebyr for nødtømming av ulike tankar
Type tømming Vare Gebyr/kr
2017
Gebyr/kr
2018
Separate slamavskiljarar 0-4,5m3 bustader Pris pr stk pr gang for nødtømming 7 273,75 7 565,-
Separate slamavskiljarar 0-4,5m3 bustader utan toalett tilknytta, samt fritidshus med og utan toalett Pris pr stk pr gang for nødtømming 7 273,75 7 565,-
Pris pr m3 registrert totalvolum tank for nødtømming felles/separat slamavskiljar > 4,5 m3 Pris pr m3 registrert  totalvolum tank for nødtømming 1 616,25 1 681,-
Pris pr stk pr gang for nødtømming tette oppsamlingstankar 0-4,5m3 Pris pr stk pr gang  for nødtømming 7 273,75 7 565,-
Pris pr m3 registrert totalvolum tank for nødtømming > 4,5m3 Pris pr m3 registrert totalvolum tank for nødtømming 1 616,25 1 681,-

 

Alle satsane ovanfor er inkl 25% meirverdiavgift