Velferdsenteret

Leigesatsar for Vik Velferdsenter sine lokaler

 

Leigesatsar for Vik Velferdsenter
Leigetakar Leigesatsar /  kr 2017 Leigesatsar / kr 2018
Lag/organisasjonar til møter/kurs m.m 550,- 570,-
Private som får inntekter ved bruk 650,- 670,-
Private selskap ( td. konfirmasjon/dåp) 1 300,- 1 300,-

 
Satsane er fritekne for meirverdiavgift.

Leigetakarane vaskar sjølv.