Du er her: Heim TilsetteTilsette
Navn Tittel Mobil Telefon

Barnevern

Lene Borlaug Fagleiar 970 95 706
Hanne Marie Malmedal Eriksen Leiar barnevern 926 83 865
Ranveig Turvoll Barnevernskonsulent 900 48 351

Feios oppvekstsenter

Feios barnehage 994 82 191
Feios skule 458 79 165
Kari Sletten Samland Rektor 908 86 559

Flatbygdi skule

Jarle Christensen Rektor 951 29 289
Robert Hovland Undervisningsinspektør 979 86 530
Anne Mårdalen Undervisningsinspektør 913 99 434
Arne Inge Sæbø Vaksenopplæring 977 03 015
Flatbygdi skule Administrasjon 482 55 168 57 69 80 20

Fresvik oppvekstsenter

Kirsten Johanne Bøtun Rektor 951 49 366 57 69 83 60
Liv Riiser Bøtun Førskule lærar 920 19 340
Mariann Drægni Lærar 909 46 583
Heidi Irene Rennestraum Lærar 938 08 732
Hege Maria Evjenth Strømme Bibliotekar 470 41 862
Anne Marie Bøtun Øyri Lærar/Rådgjevar 482 55 179

Helse

Helge Johan Bjordal Kommunelege 915 45 648 57 69 87 00
Inger Lise Fjærestad Helsesøster 414 68 507 57 69 87 11
Kari Haga Jordmor 909 30 769
Margaret Hauderowicz Lege 57 69 87 00
Gerd Torget Alme Nesse Avdelingsleiar 902 02 411 57 69 87 00
Gunvor Refsdal Helsesøster 917 41 133 57 69 87 00

Hovudtilitsvald

Hilde-Gunn Hellen Delta 480 26 298
Anne-Cecilie Riiber Klarholm Fagforbundet 901 67 457
Heidi Irene Rennestraum Utdanningsforbundet 938 08 732

IKT og tenestetorg

Åse Berit Balvoll Kundekonsulent 414 64 681
Jostein Mikkelsen Ese Rådgjevar IKT 936 30 040
Øyvind Roa Hatlestad Rådgjevar IKT 482 22 043
Wenche Hauglum Konsulent 414 68 503
Hilde Gunn Hellen Konsulent 480 26 298
Janne Holen Lærling 57 69 82 00
Camilla Norum Røyrvik Arkivleiar 971 46 745
Geir Svendsen Leiar 918 49 773

Kommunalteknikk

Geir Ove Bøthun Fagarbeidar 950 98 610
Nils Gunnar Finne Prosjektleiar 915 13 117
Knut Iversen Leiande vaktmeister 915 62 664
Arne Ovrid Brannvernleiar 906 14 628
Ole Petter Ramberg Teknisk sjef 993 12 372
Edvin Rolf Tistel Driftsoperatør 917 23 853
Bjarte Tjønn Driftsleiar 941 63 591

Kulturskule

Johan Ola Andersson Musikklærar 971 00 705
Beth Anita Ramfjord Rektor 901 54 623
Brit Eli Vassli Musikklærar 954 17 069

NAV Vik

Anne Line Bjørnestad Konsulent 909 22 256
Gry Blomseth 400 17 821
Olaug Brekke 412 25345
Elin Bungum 412 47 617
Janne Dokken Leiar NAV 950 89 918
Marianne Høyum Sosialkonsulent 471 40 344
Erna Ovrid Ruskonsulent 974 17 385

Oppvekst

Bjarnhild Samland Oppvekstsjef 971 95 263
Britt-Marit Stadheim Rådgjevar 476 15 488
Mona Svendsen Biblioteksjef 924 52 063

Personal

Gudveig Tryti Personalrådgjevar 482 55 174
Hildur Turvoll Sekretær 474 84 152

Plan og forvaltning

Veronika Seim Bech Landbrukssjef 909 10 709
Turid Kristine Brekke Plansjef 922 28 593
Arvid Brudevoll Landmålar 918 06 848
Torkjell Dyrdal Skogrådgjevar 452 95 790
Espen Skjerven Holen Byggesakssjef 906 58 600
Jorunn Orvedal Konsulent 414 53 143
Karen Weichert Rådgjevar 414 42 726

Pleie og omsorg

Marit Johanne Andersen Omsorgssjef 906 86 227
Laila Nesse Bøthun Avdelingsleiar funksjonshemma 917 51 217
Tove Elly Helgås Kjøkkenleiar 901 53 857
Kinga Szczesna Husabø Konsulent 415 90 620
Eli Renate Opheimshaug Moheim Leiar psykisk helseavdeling 909 90 116
Annet Neeleman Avdelingssjukepleiar avd 2 VBS 975 83 095
Lilly Torget Nesse Avdelingssjukepleiar avd 1 VBS 915 62 368
Torunn Ruud Avdelingssjukepleiar open omsorg 971 39 257 57 69 87 30
Terje Solberg Psykiatrisk sjukepleiar, fengselshelsetenesta 57 69 65 73
Hilde Tenold Rådgjevar 934 54 223

Politisk

Roy Egil Stadheim Varaordførar 488 91 476
Olav Turvoll Ordførar 979 52 501

Rehabilitering

Reidunn Bolstad Fysioterapeut 905 33 581 57 69 87 15
Frøydis Haga Ergoterapeut 481 10 399
Marta Barbara Liljedahl Leiar, fysioterapeut 948 23 633 57 69 87 15
Osvald Risløw Driftsoperatør 996 94 556
Trine Østvik Fysioterapeut 473 91 913 57 69 87 15

Rådmann

Oddbjørn Ese Rådmann 977 10 918

Sogn regionråd

Dariusz Napoleon Hauderowicz GIS-koordinator 411 04 713

Stab

Odd Rune Turvoll Næringssjef 992 31 313

Valsvik skule

Thale Charlotte Halset Rektor 905 39 833
Valsvik skule 459 73 068

Vangsnes skule

Personal/SFO Avdeling 479 77 895
Arild Thingvoll Rektor 915 84 513
Vangsnes barnehage Avdeling 479 77 925

Vik barnehage

Bødalen Avdeling 458 77 220
Moria Avdeling 951 44 929
Soria Avdeling 951 28 327
Trapp Avdeling 950 44 847
Tresko Avdeling 950 72 485
Tripp Avdeling 951 32 442
Aud Bell Hove Styrar 414 18 023

Økonomi

Birte Tuxen Bø Økonomisjef 936 45 138
Julie Kristin Ness 977 94 540
Birgit Steine Økonomikonsulent 977 94 540