DagsturHyttaVik

Høyring - Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Formannskapet sitt framlegg til økonomiplan for perioden  2020 – 2023  og budsjett 2020, er lagt ut til offentleg høyring  jfr Kommunelova §§ 44 og 45.

Høyringsfrist er sett til 18.12.2019.

Dokumenta kan du henta her:


Utskrift av økonomiplandokumentet er og lagt ut i ekspedisjonen i Kommunehuset.

Merknader og evt. innspel til dokumenta skal sendast:

Vik Kommune
Postboks 134
6891 Vik i Sogn,  

Merknad kan sendast til kommunen sin e-post   

Du kan og sende inn din merknad ved å nytte skjema nedanfor. Merknaden går då direkte til kommunen sitt postmottak.

 

Tips ein ven  Skriv ut