Feieavgift

Feie- og tilsynsavgift
Avgiftstype Sats for 2020 Sats for 2021
Feiing kvart år og bustadtilsyn kvart 4 år 881,25 1 100,-
Feiing kvart 2 år og bustadtilsyn kvart 4 år 525,00 675,-
Minstegebyr feiing og bustadtilsyn 356,25 393,75

 

Tenesteomtalar