Feieavgift

Feie- og tilsynsavgift
Avgiftstype Sats for 2020, kr eks mva Sats for 2021 kr eks mva
Feiing kvart år og bustadtilsyn kvart 4 år 705,- 880,-
Feiing kvart 2 år og bustadtilsyn kvart 4 år 420,- 540,-
Minstegebyr feiing og bustadtilsyn 285,- 315,-

Satsane over er eksklusiv meirverdiavgift, og meirverdiavgift vert lagt til ved fakturering.

Tenesteomtalar