Eksamen ved vaksenopplæringa

Vaksenopplæringa Prisar 2021
Elevar i eksisterande gruppe på dagtid, kr 50 pr. time + læremiddel/bøker 50,- kr pr. time
Skriftleg eksamen, norsk (lytte, lese og skriftleg test) 600,-
Delprøve (lytte, lese og skriftleg), 300 kr pr. delprøve, maks 600 kr 300,-
Munnleg eksamen 600,-
Eksamen i samfunnskunnskap 500,-
Statsborgarprøven 500,-

 

Sjølvbetening

Tenesteomtalar

Avdelingsinformasjon