Du er her: Heim Barn og familie
UtsiktDTH[2]

Barn og familie

Vik kommune er oppteken av at barn og unge skal få ein god start på livet. Me har difor FN sin barnekonvensjon og barnet sitt beste som utgangspunkt i arbeidet vårt. 

Me skal sikra born og unge gode og trygge oppvekstvilkår. Sosial danning og fagleg læring er prosessar som stadig føregår og me etterstrevar heile tida å ha rett og god kompetanse til stades. 

Barn og familie omfattar teneste som barnehage, skule, barnevern og SFO. Du finn fram til desse ved å klikke på lenkene til høgre. 

 

Tips ein ven  Skriv ut