Renovasjonsavgift

Eit standardabonnement vert definert som:

  • 1 stk. 140l behaldar våtorganisk avfall tømt kvar 14. dag
  • 1 stk. 140l behaldar for papp/papir tømt kvar 4. veke
  • 1 stk. 140l behaldar for restavfall tømt kvar 4. veke

Bestilling av avfallsbehaldarar kan gjerast på: www.simas.no/behaldarbestilling eller post@simas.no  evnt pr tlf 57 65 70 70.

Grunnlaget for avgifter renovasjon og slam vert fastsett av SIMAS. I tillegg må Vik kommune, ut frå sjølvkostprinsippet , dekka inn dei kostnadene som kommunen har etter den tidlegare renovasjonsordninga (kapitalkostnader til tidlegare investeringar og leigeavtale Røyrvik avfallsdeponi). ​Dette tillegget er for 2018 sett til kr. 150, - (m.mva) for eit vanleg abonnement, nærings- og fritidsabonnement.


Prisane er inkl. mva.

Døme på dei vanlegaste gebyrsatsane for renovasjon
Type abonnement Årsavgift / kr
Standardabonnement (3 stk 140 l dunkar) 3 929,-
Minimumsgebyr  2 555,-
Abonnentar som heimekomposterar  2 555,-
Fritidsabonnement 1 572,-

 

Fritidshus/feriehusvære

Desse leverer i behaldarar/containere/bosbuer som vert sett opp på ulike stader i kommunen, eller tilvist å levere i sekk på oppgjeven stad til gjevne tider.  

Renovasjonsgebyret for fritidshus/feriehusvære vert fastsett til 40% av standardgebyret.

 

Tenesteomtalar