Du er her: Heim Sjølvhjelp Planar
Eitrestrondi

Enkel besøksstrategi for Eiterstrondi naturreservat

Ein enkel besøksstrategi for Eiterstrondi naturreservat blei vedteken i kommunestyret 24.5.2018. Besøksstrategien skal vera ein plan for korleis kommunen som forvaltningsstyresmakt vil gjennomføra besøksforvaltninga i naturreservatet.
Vikafjellet

Økonomiplan 2018 - 2021 og budsjett for 2018

Komplett økonomiplan for perioden 2018-2021 med budsjett for 2018 kan no hentast i PDF-format.
naturbilete frå Vangsnes

Tiltaksplan

Tiltaksplan for helse- og omsorg 2017-2026
skogsveg

Hovudplan skogsveg 2017-2032-Kunngjering om planvedtak

Kommunestyret vedtok ny hovudplan for skogsveg i Vik kommune i møte 2.11.2017. Planen er ein temaplan. Kommunestyret sitt planvedtak kan ikkje påklagast.
Rambera

Økonomiplan 2017 - 2020 og budsjett for 2017

Komplett økonomiplan for perioden 2017-2020 med budsjett for 2017 kan no hentast i PDF-format.
Bilete Kålsete

Kunngjering om vedtak av reguleringsplan for Kålsetvegen og reguleringsendring for deponi i Bøadalen i Vik

Kommunestyreret sitt vedtak  16.2. 2017 om godkjenning av planframlegg  er kunngjort i Sogn avis  med fylgjande annonsetekst: «Kunngjering om planvedtak for reguleringsplan Kålsetvegen og reguleringsendring for deponi i Bøadalen. Reguler...