Ilandstigningsavgifter Cruisebåttrafikk

Ilandstigningsavgifter Cruisebåttrafikk
  Avgift 2017 Avgift 2018
Ilandstigningsavgifter Cruisebåttrafikk 13,- kr pr passasjer
ombord på skipet
15,- pr passasjer
ombord på skipet

Satsane er fritekne for meirverdiavgift