Bringebærfestival i Vik

Velkommen til Vik og til den årlege bringebær-
festivalen!

: Vik
Tid: fredag 10. august
http://bringebaerfestival.com/